1zł odszkodowania od szpitala za śmierć dziecka!

Szpital z Dolnego Śląska, który poprzez rażące zaniedbania doprowadził do śmierci dziecka zaproponował rodzicom wypłatę 1 zł odszkodowania (słownie: jeden złoty). Szpital postępuje zgodnie z prawem, ale czy jest to też zgodne etycznie? Z pewnością nie. Taki wybieg ze strony szpitala ma za zadanie tylko jedno, przeciągnięcie sprawy w czasie. Szpital doskonale zdaje sobie sprawę, że nie ma możliwości ugody przy zaproponowaniu takiej rekompensaty.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta informuje, że takich spraw jest coraz więcej, gdyż szpital odwleka w ten sposób sprawę o kilka lat, bo zanim zakończy się postępowanie sądowe mogą się zmienić władze szpitala, a nawet nie ma pewności, że szpital będzie dalej funkcjonował.

Poza tym w przypadku wypłaty dobrowolnej obciążałaby ona budżet szpitala, a podczas postępowania sądowego można liczyć na wypłatę z polisy OC.

Będą minimalne odszkodowania od szpitali?

Maksymalne kwoty odszkodowań w drodze dobrowolnych wypłat zostały określone rozporządzeniem ministra zdrowia i jest to: 100 tys. zł w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i maksymalnie 300 tys. zł, gdyby doszło do śmierci pacjenta. Nie wpisano natomiast kwot minimalnych. O zmianę przepisów apeluje od dawna Rzecznik Praw Pacjenta. Jego zdaniem minimalne odszkodowanie za błąd lekarski powinno wynieść co najmniej 50 proc. kwoty maksymalnej określonej w rozporządzeniu ministra przy poważnych uszczerbkach na zdrowiu, bądź śmierci. Ministerstwo nie zgadza się jednak z taką propozycją i tłumaczy, że pacjent ma prawo walczyć o swoje prawa w sądzie.