Auto zastępcze – kiedy przysługuje?

Dochodzenie odszkodowań to proces wielowątkowy i wielowymiarowy, ponieważ roszczenia nie posiadają jednolitego charakteru. Możemy bowiem ubiegać się o wypłatę pieniędzy z różnych tytułów. Jednym z nich jest zwrot kosztów za najem pojazdu zastępczego. Auto zastępcze – kiedy przysługuje ze względu na rodzaj ubezpieczenia – OC lub AC?

Dochodzenie odszkodowań z polisy OC

Najczęściej w kontekście wypadku komunikacyjnego spotykamy się z sytuacją, jaką jest dochodzenie odszkodowań z polisy OC. Wtedy obowiązek wypłaty należnego świadczenia spoczywa na ubezpieczycielu sprawcy zdarzenia. Jeżeli w wyniku kolizji nasz samochód został na tyle zniszczony, że nie można nim jeździć, mamy prawo skorzystania z auta zastępczego na okres naprawy naszego pojazdu. Zgłaszając szkodę do ubezpieczyciela musimy go poinformować o zamiarze wynajęcia auta. Towarzystwo ubezpieczeniowe z pewnością skieruje nas do wypożyczalni, a rozliczenie między wypożyczalnią i ubezpieczycielem odbędzie się już bez naszego udziału.

Dochodzenie odszkodowań z polisy AC

Możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego w kontekście polisy AC już nie jest taka oczywista. Wszystko bowiem zależy od tego, w jaki sposób została skonstruowana nasza umowa. Jeżeli taka opcja została przewidziana, należy się dodatkowo upewnić, na jak długo można wynająć auto na koszt ubezpieczyciela oraz czy istnieją jakieś dodatkowe warunki i obostrzenia.

Samochód na gwarancji

Trzecią sytuacją, która może pozwolić nam na skorzystanie z pojazdu zastępczego jest posiadanie samochodu na gwarancji. W przypadku jakiegokolwiek problemu z samochodem, jeżeli istnieje konieczność pozostawienia go w warsztacie, dealer powinien zapewnić nam dodatkowy samochód na czas naprawy właściwego pojazdu.