Bezgotówkowy wynajem pojazdu zastępczego

Wynajem pojazdu zastępczego

Wynajem pojazdu zastępczego – bardzo często poszkodowani, których samochody w wyniku kolizji zostały całkowicie lub częściowe zniszczone uważają, że są „skazani” na radzenie sobie bez samochodu i zmuszeni są do korzystania z komunikacji zbiorowej. Nic bardziej mylnego, ugruntowana na przestrzeni kilku ostatnich lat linia orzecznicza jednoznacznie wskazuje, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie lub niszczenie samochodu obejmuje wydatki, jakie poszkodowany poniósł w związku z wynajęciem pojazdu zastępczego, niezależnie od tego czy samochód służył tylko do celów prywatnych, czy również do prowadzenia działalności gospodarczej, np. szkoły nauki jazdy.

Okres wynajmu pojazdu zastępczego

Okres za jaki należy się zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego w przypadku, gdy uszkodzony samochód uległ szkodzie częściowej jest nieco odmiennie uregulowany, niż w przypadku szkody całkowitej na pojeździe. W przypadku szkody częściowej, przyjmuje się, iż wynajęcie samochodu zastępczego jest zasadne na czas konieczny i niezbędny do naprawy pojazdu uszkodzonego. A zatem w przypadku częściowego uszkodzenia pojazdu, ubezpieczyciel ma obowiązek zapłaty za wydatki poniesione na wynajem pojazdu zastępczego za rzeczywisty okres naprawy samochodu. Niestety, ubezpieczyciele niejednokrotnie z góry narzucają okres za jaki należy się zwrot kosztów poniesionych na najem pojazdu zastępczego, ustalając technologiczny czas naprawy, który rzadko jest wystarczający na faktyczne naprawienie samochodu.

Natomiast w przypadku szkody całkowitej przyjmuje się, iż obowiązek ubezpieczyciela rozciąga się na okres od dnia wynajęcia pojazdu zastępczego w związku ze zniszczeniem posiadanego przez poszkodowanego samochodu do dnia, w którym poszkodowany mógł faktycznie nabyć inny pojazd o podobnej wartości rynkowej, ale nie później niż do dnia wypłaty odszkodowania. Jednakże, dzień wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą w pojeździe nie może być terminem ściśle wiążącym i zwalniającym ubezpieczyciela z ponoszenia odpowiedzialności za koszty najmu pojazdu zastępczego, gdyż istotne jest czy poszkodowany miał fizyczną możliwość i środki na zakup innego pojazdu o podobnej wartości do uszkodzonego pojazdu. Problem z nabyciem samochodu analogicznego do uszkodzonego jest szczególnie widoczny w przypadku pojazdów specjalistycznych, np. służących do nauki jazdy, gdyż niejednokrotnie poszkodowany nie ma możliwości odtworzenia takiego samochodu do dnia wypłaty odszkodowania.

Jeśli mają Państwo problem z uzyskaniem od ubezpieczyciela zwrotu kosztów najmu za pojazd zastępczy, zarówno przy szkodzie częściowej, jak i całkowitej, zapraszamy do naszej Kancelarii, a na pewno pomożemy rozwiązać ten problem. Poza pomocą prawną we wskazanym zakresie, oferujemy także wynajęcie samochodów zastępczych w formie bezgotówkowej, również tych dostosowanych dla kursantów dla szkół nauki jazdy.

Bezgotówkowy wynajem

Wynajem pojazdu zastępczego – Kancelaria Odszkodowawcza Citi Kraków świadczy usługi bezgotówkowego wynajmu pojazdów zastępczych. Jeżeli jesteś poszkodowanym w kolizji drogowej zadzwoń – postaramy się dla Ciebie zapewnić samochód zastępczy w tej samej klasie co samochód uszkodzony, za wynajem płaci ubezpieczalnia, tak więc cały proces odbywa się bezgotówkowo.

Posiadamy w ofercie pojazdy w różnych segmentach, w tym także pojazd przystosowany do nauki jazdy – szczegóły znajdziesz tutaj

Nauka jazdy wynajem

Jeżeli prowadzisz szkołę nauki jazdy i Twój pojazd uczestniczył w kolizji zapewnimy Tobie pojazd przystosowany do nauki jazdy na czas naprawy uszkodzonego auta. Sprawdź szczegóły wynajmu bezgotówkowego nauki jazdy.

wynajem samochodu do nauki jazdy
Wynajem pojazdów przystosowanych do nauki jazdy