Błędy medyczne w Norwegii

Każdy, kto starał się w Polsce o odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszczerbek poniesiony z tytułu błędu medycznego wie, że to – dosłownie i w przenośni – droga przez mękę. Praktycznie wszystkie takie sprawy znajdują swój finał w sądzie, bo na etapie przesądowym szpitale najczęściej w ogóle nie chcą przyjąć odpowiedzialności. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w jednym z najczęściej wybieranych krajów przez emigrujących Polaków – Norwegii.

Wypłatą odszkodowań zajmuje się tam Norweski Fundusz Odszkodowawczy, czyli NPE. Aby uzyskać odszkodowanie z tytułu błędu medycznego, należy spełnić cztery warunki:

– Uszczerbek musi wyniknąć z przeprowadzonego badania, leczenia, bądź diagnozy

– Popełnienie błędu medycznego przez lekarza (w wyjątkowych sytuacjach da się jednak uzyskać odszkodowanie także za prawidłowo przeprowadzony zabieg)

– Utrata dochodów i pogorszenie stopy życiowej w wyniku uszczerbku na zdrowiu

– Nie może upłynąć termin przedawnienia roszczeń, wynoszący trzy lata od momentu powzięcia przez poszkodowanego wiedzy o tym, że jego uszczerbek wynikł z błędu lekarskiego

Jako przykład sum wypłacanych w Norwegii można podać przykład kobiety, która w wyniku błędu lekarskiego podczas zabiegu cesarskiego cięcia doznała uszkodzenia mózgu, co poskutkowało zaburzeniami motoryki i widzenia u pacjentki. Kobieta utraciła z tego powodu pracę i musiała zmienić miejsce zamieszkania. NPE wypłaciło jej z tego tytułu odszkodowanie w wysokości 3,1 mln koron norweskich (około 1,5 mln złotych). Norweżka uznała jednak, iż nie jest to suma w pełni kompensująca jej cierpienia i pozwała organ odszkodowawczy do sądu, gdzie po procesie jej odszkodowanie zostało podwojone.

Warto zaznaczyć, że mieszkający w Norwegii Polacy mają takie same prawa jak Norwegowie w kwestii opieki medycznej, jeżeli tylko opłacają ubezpieczenie zdrowotne. Częstą przeszkodą w próbie uzyskania pomocy lub późniejszym dochodzeniu roszczeń jest brak znajomości języka. Trzeba jednak wspomnieć, że obcokrajowcom przysługuje w Norwegii bezpłatna pomoc tłumacza w sytuacjach wymagających opieki medycznej.

Tak jak w przywołanym na początku przypadku, wszystkim poszkodowanym, którzy nie są zadowoleni z wysokości odszkodowania wypłaconego przez NPE, przysługuje prawo wniesienia sprawy do sądu – w tej chwili ok. 1/3 norweskich spraw sądowych, w których jest rozpatrywana kwestia odpowiedzialności za błędy medyczne, jest rozpatrywana korzystnie dla poszkodowanych.

błedy medyczne Norwegia

 źródło: ekonomia.rp.pl