Dochodzenie odszkodowań Kraków

Firmy ubezpieczeniowe często grają na niewiedzy klientów i zaniżają należne im odszkodowania. Najnowsze badania pokazują, że ok 95% odszkodowań wypłacanych z OC jest w mniejszym lub większym stopniu zaniżone. Często zdarza się, że firma ubezpieczeniowa wypłaca tak zwaną kwotę bezsporną, a później proponuje dopłatę dodatkowego odszkodowania poprzez zawarcie ugody na niekorzystnych dla poszkodowanego warunkach, co uniemożliwia dalsze dochodzenie roszczenia. Nasza Kancelaria pomoże Tobie w procesie likwidacji szkody, sprawdzi poprawność sporządzonych przez ubezpieczalnię kosztorysów i dopilnuje, aby oszacowana wartość szody odpowiadała pełnemu rozmiarowi szkody.

Przeprowadzamy bezpłatne analizy spraw pod kątem wielkości i zasadności wyliczonych odszkodowań. Rozliczamy się tylko za efekt, udzielimy Tobie niezbędnych porad oraz potrzebnej pomocy.  My wiemy z jakimi roszczeniami występować do ubezpieczyciela w celu naprawienia szkody oraz jakich kwot należy się domagać. Nasz zespół, prawników, radców prawnych oraz specjalistów ds. likwidacji szkód jest gwarancją solidnego przeprowadzenia proceslu likwidacji szkody i uzyskania wysokiego odszkodowania w Krakowie i w całej Polsce.

Kancelaria Odszkodowawcza Citi – specjaliści w dochodzeniu odszkodowań

Kancelaria Odszkodowawcza Citi Kraków nie pobiera od poszkodowanych żadnych opłat przed i w trakcie prowadzenia sprawy. Po zakończeniu sprawy pobieramy wynagrodzenie procentowe od uzyskanej kwoty. Procent wynagrodzenia ustalamy indywidualnie z każdym Klientem przed podpisaniem umowy. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest m.in. od obrażeń poszkodowanego bądź rozmiaru szkody oraz od stopnia skomplikowania sprawy.

Dochodzenie odszkodowań, odszkodowania powypadkowe Kraków

Nasz liczny zespół gwarantuje szybkie prowadzenie spraw o odszkodowanie, dzięki specjalistom w każdej dziedzinie dochodzenia odszkodowań zapewnimy Tobie fachowe i profesjonalne prowadzenie sprawy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu często udaję się uzyskać dla Klienta już na początku wypłatę zaliczki na poczet całego roszczenia (tzw. kwota bezsporna odszkodowania).

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach o:

Pomocne w procesie dochodzenia odszkodowań mogą być porady eksperta znajdujące się na naszej stronie porady – dochodzenie odszkodowań Kraków.
Zapraszamy do bieżącego śledzenia zamieszczanych tam informacji.

Dochodzenie odszkodowań Kraków

Zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne z zakresu dochodzenia odszkodowań w Krakowie – kontakt