Odszkodowania osobowe

Dochodzenie odszkodowania jest możliwe gdy doznałeś urazu na skutek:

 • wypadku samochodowego
 • działania innej osoby,
 • pogryzienia przez zwierzęta,
 • upadku na oblodzonym bądź nierównym chodniku,
 • wypadku w pracy,
 • innych działań.

Odszkodowanie osobowe KrakówNasi specjaliści pomogą wyliczyć należne Tobie odszkodowanie osobowe, oraz uzyskać szybką wypłatę.

Na co możesz liczyć przy szkodzie osobowej:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę,
 • odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia urazu, będącego skutkiem wypadku, w tym:
  • kosztów zakupów leków,
  • kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
  • kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
  • kosztów konsultacji u specjalistów,
  • kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
  • kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,
  • kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
  • kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
  • kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej),
 • rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia) oraz rentę z tytułu utraconego dochodu (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).

Dochodzenie odszkodowania osobowego jest możliwe nawet gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania.

Opierając się na naszym własnym doświadczeniu oraz doniesieniach prasowych, możemy potwierdzić, że w Polsce ubezpieczyciele wypłacają coraz to wyższe odszkodowania za szkody osobowe. Świadczenia za śmierć małżonka lub dziecka często przekraczają milion złotych. Za wypłatą wyższych odszkodowań stoi nie tylko rozwój ekonomiczny kraju, ale przede wszystkim działalność biur pomocy prawnej i dochodzenia odszkodowań.

Zadzwoń już dziś, aby dowiedzieć się czy należy Ci się odszkodowanie, porady prawne z zakresu dochodzenia odszkodowań udzielamy za darmo!

Dochodzenie odszkodowania – odszkodowania osobowe – KONTAKT

W jakiej wysokości odszkodowania osobowe?

Odszkodowania osobowe KrakówKwota odszkodowania nie może stanowić sumy symbolicznej, lecz musi przedstawiać wartość odczuwalną ekonomicznie. Z uwagi na brak dokładniejszych uregulowań odnośnie wysokości zadośćuczynienia pieniężnego, jego wymiar kwotowy zależny jest od indywidualnych okoliczności zdarzenia i kształtowany przez praktykę ubezpieczeniową, a dla poszkodowanego ważniejszą jest praktyka sądowa wyrażana w wyrokach dotyczących konkretnych zdarzeń i roszczeń.

600 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć syna, tyle ma wypłacić ubezpieczyciel rodzinie za śmierć syna – 19-letniego Andrzeja – zdecydował w kwietniu 2013 Sąd Okręgowy w Rzeszowie. – Biorąc pod uwagę, że firma ubezpieczeniowa wypłaciła wcześniej rodzinie łącznie 50 tys. zł, z czym nie mogliśmy się pogodzić, to przyznana teraz kwota odszkodowania osobowego jest dla nas satysfakcjonująca.

Pomagamy również uzyskać:

 • odszkodowania powypadkowe,
 • odszkodowanie za śmierć,
 • zadośćuczynienie,
 • wypadek komunikacyjny.