Dokumenty potrzebne do zgłoszenia szkody

Wypadek komunikacyjny, a nawet zwykła kolizja drogowa może wywołać ogromny stres i napięcie. W takiej sytuacji niejednokrotnie zapominamy o ważnych formalnościach, jakie należy w tym momencie dopełnić. Pamiętajmy bowiem, że naszym celem jest odszkodowanie po wypadku, którego ubezpieczyciele wcale nie wypłacają tak chętnie. Potrzebne nam będą odpowiednie dowody!

Potwierdzenie zdarzenia i powstałej szkody

Odszkodowanie po wypadku otrzymamy wtedy, gdy udowodnimy, że doszło do kolizji lub wypadku drogowego w określonych okolicznościach, z winy określonej osoby (sprawcy zdarzenia). Do tego potrzebne nam będą dowody. Z pewnością warto wezwać na miejsce zdarzenia Policję, która sporządzi cenny protokół, a jeśli uczestniczyliśmy w niewielkiej stłuczce, wówczas musimy zadbać o spisanie oświadczenia sprawcy. W tym momencie warto również zdobyć dane ewentualnych świadków, którzy będą mogli potwierdzić naszą wersję zaistniałych okoliczności oraz wykonać zdjęcia lub nagranie dokumentujące uszkodzenie pojazdu oraz pozostawione na drodze ślady.

Dokumenty podstawą wypłaty odszkodowania 

Po zgłoszeniu roszczeń odszkodowanie po wypadku zostanie wypłacone po dostarczeniu do ubezpieczyciela reszty niezbędnych dokumentów. W zależności od tego jakich świadczeń się domagamy, ubezpieczyciel może nas poprosić o: dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu, fakturę z warsztatu, rachunek za holowanie, dokumentację medyczną, rachunki za leki, faktury na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zaświadczenie o utraconych zarobkach, akt zgonu ofiary wypadku (o ile w grę wchodzi również dochodzenie zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby) i wiele innych.

Obowiązek udostępnienia znanych informacji

Pamiętaj, że zgodnie z przepisami prawa cywilnego to na ubezpieczycielu spoczywa wymóg ustalenia odpowiedzialności, zakresu i wysokości powstałej szkody, a  na Tobie obowiązek udostępnienia znanych Ci informacji i faktów związanych z dochodzonym odszkodowaniem po wypadku. Zadbaj zatem o skompletowanie wszelkich potrzebnych dowodów.