Jak zgłosić szkodę, gdy sprawca wypadku nie posiada OC?

Wiele osób, poruszających się po polskich drogach, nie posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), mimo iż jest ono obowiązkowe, a za niespełnienie tego wymogu grożą surowe kary. Co się zatem stanie, gdy osoba nieposiadająca ubezpieczenia OC spowoduje wypadek, a poszkodowany nie wykupi ubezpieczenia AC (autocasco)? Czy dochodzenie odszkodowań jest w tej sytuacji możliwe?

Dochodzenie odszkodowań od UFG

UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to instytucja, która chroni poszkodowanych, w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC, a poszkodowany nie wykupił ubezpieczenia AC. UFG wypłaci poszkodowanemu należne mu świadczenie, a później zwróci się do sprawcy z roszczeniem regresowym. Sprawca będzie musiał oddać odszkodowanie/zadośćuczynienie, które niejako “wyłożyło” za niego UFG i pokryć wszelkie koszty z tym związane.

W jaki sposób zgłosić szkodę?

Procedura zgłoszenia szkody jest standardowa. Z tą różnicą, że mamy możliwość zgłoszenia szkody do dowolnego ubezpieczyciela. Ten z kolei ma obowiązek przyjąć zawiadomienie, przeprowadzić postępowanie likwidacyjne w związku z dochodzeniem odszkodowań, a następnie przekazać sprawę bezpośrednio do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. UFG ma tradycyjnie 30 dni na wypłatę odszkodowania/zadośćuczynienia.