Kancelarie odszkodowawcze a rynek odszkodowań

Kancelarie Odszkodowawcze wymuszają w znacznym stopniu zmiany na rynku odszkodowań. Ubezpieczalnie muszą dostosować praktyki likwidacyjne pod kątem merytorycznym dla nowych standardów wyznaczanych przez kancelarie odszkodowawcze. Tam gdzie zwykłemu Kowalskiemu wystarczyła krótka i nieprecyzyjna odpowiedź, wysyłana często z opóźnieniem i bez przestrzegania terminów ustawowych pojawia się profesjonalny podmiot, z którym już nie jest tak łatwo. Profesjonalna Kancelaria Odszkodowawcza Citi Kraków zawsze przypilnuje terminowości odpowiedzi udzielanych przez ubezpieczycieli, sprawdzi ich merytoryczną zawartość i oceni pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zadośćuczynienie a Kancelaria Odszkodowawcza

Temat zadośćuczynienia jest bardzo rozległy i jego kwota nie jest łatwo policzalna, często poszkodowany nie wie o ile może się ubiegać, czy żądana przez niego kwota jest niska czy wysoka, jaka jest podstawa obliczeniowa. Kancelaria Odszkodowawcza posiada często zespół profesjonalistów i wyspecjalizowane narzędzia, dzięki którym może określić z dużym prawdopodobieństwem kwotę należnego zadośćuczynienia i odszkodowania.

Przy wyliczaniu zadośćuczynienia należy brać pod uwagę wytyczne Sądu Najwyższego:

  • rodzaj uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia,
  • charakter uszczerbku, czy jest odwracalny czy nie,
  • okres i przebieg procesu leczenia,
  • stopień cierpień psychicznych i fizycznych, ich długotrwałość i intensywność,
  • wiek poszkodowanego w wypadku,
  • jego szanse na powrót do pełnej sprawności sprzed wypadku,
  • utrata możliwości wykonywania określonej pracy,
  • procentowy stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu

Rynek Kancelarii Odszkodowawczych w Polsce

kancelaria odszkodowawcza

Na chwilę obecną trudno jest dokładnie podać liczbę funkcjonujących kancelarii odszkodowawczych, nie mniej ich liczba oscyluje w granicach 400-500. Część firma tak szybko się zamyka jak i powstaje, dlatego ważne jest aby trafić do profesjonalistów. Przed podpisaniem umowy warto jest dowiedzieć się jak długo dana kancelaria funkcjonuje na rynku, czy reprezentują poszkodowanych także przed sądem (uwaga, część pośredników w dochodzeniu odszkodowań wysyła do ubezpieczalni jedynie odwołanie, a w razie jego negatywnego rozpatrzenia zamykają sprawę, gdyż nie mają możliwości skierowania jej na drogę sądową). W Kancelarii Odszkodowawczej Citi Kraków posiadamy wyspecjalizowany dział prawny, który każdą sprawą zajmuje się w sposób indywidualny.

Przykładowe sprawy

Pan Janusz podpisał umowę z Kancelaria Odszkodowawczą Citi Kraków dopiero po decyzji ubezpieczyciela, która stanowiła o wypłacie 50 tysięcy złotych odszkodowania i zadośćuczynienia, w stopce ubezpieczyciel zawarł informację o braku możliwości odwołania, a jedynie skierowania sprawy do sądu. Pan Janusz doskonale wiedział iż Kancelaria pobiera opłaty prowizyjne od uzyskanego odszkodowania, nie mniej jednak widział możliwość dochodzenia większej kwoty. Po analizie dokumentacji sprawa została skierowana na drogę sądową z roszczeniem w wysokości dodatkowych 200 tyś zł. Ubezpieczalnia jak tylko otrzymała pozew zwróciła się z chęcią mediacji. Po akceptacji poszkodowanego została zawarta ugoda pozasądowa, dzięki której Pan Janusz nie musiał czekać na koniec długiego procesu sądowego, a pieniądze miał już po 3 miesiącach od podpisania umowy z Kancelarią Odszkodowawczą Citi Kraków. Wiadomym jest iż kwota zawarta na ugodzie była niższa od kwoty wnioskowanej, ale to od klienta zależy czy w sytuacji zaproponowanej ugody odrzucić propozycję czy się na nią zgodzić.