Sprawy odszkodowawcze rozproszone po całym kraju

Uchwalona niedawno nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych stanowi, że sprawy z OC komunikacyjnego będą odbywały się w sądach właściwych dla miejsca zamieszkania poszkodowanego, bez względu na ewentualną cesję wierzytelności szkody. (Więcej...)

Odszkodowanie za produkt niebezpieczny

Wyrokiem o sygnaturze II CSK 816/14 Sąd Najwyższy skierował ponownie do rozpatrzenia sprawę Grażyny N. z Pomorza Zachodniego. W uzasadnieniu wskazano szereg błędów, popełnionych przez sądy niższej instancji przy interpretacji przepisów kodeksu cywilnego, dotyczących szkody wywołanej przez produkt niebezpieczny. (Więcej...)

Kluczyki pozostawione w aucie nie zawsze pozbawią odszkodowania z autocasco

Do tej pory polisa autocasco nie zawsze chroniła w pełni przed kradzieżą pojazdu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia przewidują zazwyczaj, że rażące niedbalstwo Poszkodowanego, które np. mogło ułatwić kradzież pojazdu (jak zostawienie kluczyków/dokumentów w samochodzie), wyłącza odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu polisy dobrowolnej. (Więcej...)

Prawie stracił oko, ale odszkodowania nie dostanie

Zawody żużlowe to niebezpieczny sport nie tylko dla uczestników, ale również kibiców. Przekonał się o tym Andrzej Gonerski, który, stojąc na trybunach, prawie stracił oko w wyniku uderzenia kamieniem podczas zawodów na gorzowskim torze. (Więcej...)