Auto zastępcze z OC sprawcy w świetle rekomendacji KNF

Celem jest to, aby wszystkie ubezpieczalnie miały jasno i klarownie wyłożone jakie praktyki są akceptowalne a jakie nie i jaki jest punkt zapatrywania organu nadzoru, szczególnie jak chodzi o auto zastępcze z OC sprawcy, oryginalność części zamiennych, sposób amortyzacji tych części. Po szczegółowej analizie praktyk rynkowych ma być wydane zalecenie w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych z OC sprawcy, dzięki któremu poszkodowani (Więcej...)

Gigantyczna kara nałożona na ubezpieczycieli

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł iż Generali oszukiwało klientów poprzez wprowadzanie ich w błąd odnośnie indeksacji składek i sumy ubezpieczenia, inne ubezpieczalnie, jak Allianz i Signal Iduna stosowały klauzule abuzywne odnośnie swojej odpowiedzialności, w efekcie czego urząd ukarał tych ubezpieczycieli łączną grzywną o wartości ponad 10 mln zł. (Więcej...)

Wypadki przy pracy a roszczenia poszkodowanych

wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia lub w czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy (Więcej...)