Dziura w jezdni

Zarząd dróg, a pośrednio i jego ubezpieczyciel odpowiada na zasadzie winy, na co wskazuje kodeks cywilny w art. 415 poprzez stwierdzenie, że obowiązany do naprawienia szkody jest ten, kto wyrządził szkodę innej osobie na skutek swojego działania lub zaniechania (Więcej...)

Większe odszkodowania osobowe

O 20% wzrosła wartość odszkodowań dla ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych kierowców. W 2012 roku UFG wypłacił łącznie – za szkody materialne i osobowe – ponad 69 mln zł świadczeń, o 12 mln zł więcej niż rok wcześniej. (Więcej...)