Nie ma obowiązku wskazywać kto prowadził pojazd na zdjęciu z fotoradaru!

Sąd Okręgowy uchylił tym samym wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu, który nałożył na oskarżonego 300 pln grzywny.

Wyrok padł zgodnie z artykułem 96 par. 3 Kodeksu wykroczeń, który przewiduje grzywnę dla tego, kto “wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie”.

Chodzi o sprawę z 2011 roku, w której właściciel pojazdu nie prowadził samochodu zarejestrowanego przez radar drogowy. Gdy samochód przekroczy  dozwoloną prędkość zostanie sfotografowany przez radar ale ze względu na słabą jakość zdjęcia nie ma możliwości zidentyfikowania kierowcy właściciel nie ma obowiązku wskazać kto prowadził pojazd.

Sąd Okręgowy uznał, że właściciel auta nie ma obowiązku prowadzić rejestru osób używających samochód. Szczególnie gdy użytkowników jest kilkoro. Zwolnienie z obowiązku wskazania kierowcy ma zastosowanie szczególnie gdy od zdarzenia minęło trochę czasu. W opisywanej sprawie minęło około 2 lat.

Kolejna okoliczność zwalniająca właściciela auta z obowiązku wskazania kierującego jest możliwość odmowy wskazania sprawcy wykroczenia jeśli ten jest małżonkiem lub dzieckiem. Uzasadnienie jest zgodnie z art. 183 par. 1 Kodeksu postępowania karnego, który pozwala świadkowi uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli odpowiedź mogłaby narazić osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Powyższy zapis pozwala świadkom odmówić zeznań jeśli miał jego słowa mogą obciążyć rodzinę.