Odszkodowania powypadkowe – analiza wypłat w 2013 roku

W pierwszym kwartale 2013 roku polscy ubezpieczyciele wypłacili wszystkim poszkodowanym w wypadkach prawie 10 miliardów zł. Odnotowany wzrost do analogicznego okresu rok wcześniej to aż 7,3%. Podsumowując całe półrocze suma wypłat odszkodowań powypadkowych i innych świadczeń to 19,5 miliarda zł. Zaobserwowany wzrost to 2,2%.

 

Odszkodowania powypadkowe w liczbach:
 • Liczba szkód wypadkowych w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 3,25%
 • Zmniejsza się także suma ogółu wypłat świadczeń z OC, ale w mniejszym stopniu (-1,24%)
 • Średnia suma wypłacanych odszkodowań powypadkowych to 5268zł z wcześniejszych 5160zł
 • Wzrosła także liczba zawieranych ubezpieczeń na życie z funduszami kapitałowymi do 2,88 mln sztuk (+ 5,37%)
 • Wypłaty odszkodowań powypadkowych spowodowanych żywiołami wzrosły o 22%, do 608 mln zł.
 • Liczba wypłat z OC wyniosła 504 tys., natomiast ich suma to 2,66 miliarda zł
 • Liczba wypłat z AC wyniosła 356 tys., ich suma to przeszło 1,73 miliarda zł
 • Przypisana składka brutto z OC wyniosła 4,17 miliarda zł (-5,13%)
 • Przypisana składka brutto z AC wyniosła 2,7 miliarda zł (-7,08%)

 

Zauważyć można tendencję zwiększonych wypłat odszkodowań powypadkowych na rynku ubezpieczeń OC, pomimo mniejszej liczby szkód. Rezultatem tego trendu jest tożsama z rokiem poprzednim suma obciążeń z polis OC mimo mniejszej ilości kolizji i wypadków. W segmencie ubezpieczeń AC liczba szkód wypadkowych zmalała, aczkolwiek wartość wypłat odszkodowań powypadkowych utrzymuje się na poziomie prawie niezmiennym.
Techniczny wynik z ubezpieczeń autocasco wyniósł po drugim kwartale 2013 r. 210 mln zł i był o ok. 36% słabszy niż przed rokiem. Jedną z przyczyn jest z pewnością starzejący się park samochodowy, gdyż im starsze samochodu tym niższa jest składka. Natomiast techniczny wynik z ubezpieczeń OC wyniósł 81,8 mln zł w stosunku do 7 mln zł z roku poprzedniego. “Należy pamiętać, że pozytywny wynik techniczny z OC nie gwarantuje dodatniego rezultatu na koniec roku. Taką sytuację mieliśmy np. w 2012 r. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu nieprzewidywalności szkód osobowych” – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU

Rynek majątkowy (bez polis komunikacyjnych)

Odszkodowania powypadkowe najważniejsze liczby:

 • Suma składek z ubezpieczeń majątkowych z wyłączeniem szkód komunikacyjnych wyniosła 7 mld zł i była o 11,4% większa niż rok wcześniej.
 • Suma ubezpieczeń od szkód powodowanych żywiołami w stosunku do zeszłorocznego poziomu jest na niezmiennym poziomie 7,84 mln sztuk. Zwiększył się natomiast poziom odszkodowań pożywiołowych o 22 proc. do prawie 608 mln zł.  Głównie jest to rezultat podtopień z II kwartału początku roku.
 • Znacząco wzrosła natomiast wartość wypłat z ubezpieczeń finansowych, czyli gwarancji, kredytów oraz tzw. różnych ryzyk finansowych, pomimo znaczącego spadku liczby tych wypłat. Jest to spory wzrost wartości pojedynczej szkody.

Rynek pozostaje bezpieczny i stabilny, mimo szkód związanych z żywiołami. Wynik techniczny powiązany ze szkodami żywiołowymi pozostaje na plusie (55 mln zł), choć jest znacznie niższy od zeszłorocznego (-64,5%). “Tegoroczne szkody żywiołowe są zauważalne, ale nie wykraczają poza zwykłą codzienną działalność ubezpieczycieli. Znacznie większym problemem jest fakt, że mimo coraz częstszych szkód żywiołowych w Polsce, liczba osób ubezpieczonych się nie zwiększa” – podkreśla Jan Grzegorz Prądzyński.
Średni wzrost wypłaty na rynku ubezpieczeń finansowych świadczy o pogorszeniu się kondycji finansowej podmiotów objętych takimi ubezpieczeniami. Trzeba jednak mieć na uwadze, że to te rodzaje ubezpieczeń charakteryzować się mogą dużymi wahaniami szkodowości powypadkowej, a w obliczu całego rynku ich portfel nadal nie jest znaczący.

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:
• Odszkodowania powypadkowe i świadczenia z tytułu wszystkich ubezpieczeń na życie wyniosły 12,9 miliardów zł, odnotowujemy tu wzrost o 7,57%
• Świadczenia z produktów z ufk zwiększyły się o 22,6% i sięgnęły 3,7 miliardów zł

Komentarz PIU:
Składka na rynku ubezpieczeń na życie wyniosła po drugim kwartale 2013 r. 16 miliardów zł, co oznacza spadek aż o 18,2%. Wpływ na to miały głównie poliso-lokaty, czyli krótkoterminowe ubezpieczenia na życie. To właśnie w tej grupie produktów spadek składki był zdecydowanie największy. Zwiększyła się też w porównaniu z zeszłym rokiem wartość wypłacanych świadczeń odszkodowań powypadkowych komunikacyjnych. W sumie z ponad dwóch milionów wypłat, klienci i inni uposażeni otrzymali 12,9 miliardów zł, czyli o  7,5% więcej niż w roku ubiegłym. Wartość wypłacanych odszkodowań powypadkowych oraz świadczeń miała spory związek z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – gdyż klienci otrzymali dzięki nim ponad 3,7 miliardów zł w porównaniu z 3 miliardami w roku poprzednim.

Wynik finansowy netto
Podliczając całościowy zysk netto ubezpieczycieli życiowych, to wyniósł on po drugim kwartale 2013 r. prawie 1,4 miliarda zł i był o ponad 18%  niższy niż w roku ubiegłym. “Jest to efekt gorszych niż przed rokiem wyników z działalności lokacyjnej” – wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński.
Zgodnie natomiast z danymi ze sprawozdań finansowych, ubezpieczyciele z działalności ochrony majątku, zakończyli całe półrocze dużym  zyskiem 5,22 miliarda zł. Należy tutaj wyraźnie zaznaczyć, że taki wynik musi mieć związek z polityką dywidendową największej polskiej grupy ubezpieczeniowej. Zysk całego sektora grupy majątkowej bez uwzględniania tylko tego czynnika, wyniósł po pierwszym półroczu 2013 r. około 1,4 miliarda zł i był on ponad 11% lepszy niż rok wcześniej. Zarówno ubezpieczyciele majątkowi jak i życiowi zmniejszyli znacznie koszty działalności.

Rynek odszkodowań powypadkowych

Polska jest krajem z bardzo rozwiniętym sektorem ubezpieczeniowym, którego udziały w rynku są istotne, wystarczy nadmienić iż tylko w  pierwszym półroczu 2013 r. wszyscy polscy ubezpieczyciele zapłacili 585 mln zł podatku dochodowego.

 Źródło: PIU

Zobacz także: Czy odszkodowania powypadkowe starczają na naprawę pojazdu?