Pojazd zastępczy z OC sprawcy – Zasadny czas wynajmu

W dniu 21 sierpnia Sąd Okręgowy w Suwałkach, w sprawie o sygn. akt I.Ca 232/13,
orzekł, że odszkodowanie z tytułu niemożności korzystania z samochodu w okresie naprawy należy się za cały czas tej naprawy. Jedynie zawinione przez dochodzącego odszkodowania przedłużanie się czasu naprawy samochodu mogłoby uzasadniać ograniczenie wysokości tego świadczenia.

W sprawie którą rozpatrywał sąd chodziło o  taksówkarza, który dochodził odszkodowania za utracony zarobek wynikający okresu przestoju w związku z naprawą jego samochodu po kolizji. Firma ubezpieczeniowa uznała, że jedyne uzasadnione przyznanie odszkodowania obejmuje  24-dniowe utracone wynagrodzenie. W rzeczywistości jednak samochód naprawiany był w warsztacie aż 59 dni. Tak długi okres nie wynikał jednak z zaniedbań taksówkarza czy warsztatu, lecz z innych zupełnie niezależnych czynników.

W ocenie Sądu Okręgowego naprawienia szkody wyrządzonej wskutek przestoju samochodu spowodowanego naprawą nie można żądać jedynie zakresie, w jakim zwłoka w dokonaniu naprawy byłaby zawiniona przez taksówkarza. Skoro nie ponosi on winy za zwłokę w naprawieniu samochodu, nie ma też tutaj podstaw do ograniczenia wysokości należnego mu odszkodowania za przestój pojazdu.

Pojazd zastępczy z OC sprawcy a wyroki sądów

Jako podstawę wyroku Sąd wskazał art. 361 k.c., zgodnie z którym:
§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

W ocenie Sądu „Podkreślić trzeba, że przepis art. 361 § 1 k.c. nie stawia wymagania jakoby między zdarzeniem wyrządzającym szkodę a szkodą potrzebny był bezpośredni związek przyczynowo skutkowy. Powyższy przepis mówi bowiem o normalnych, nie zaś o bezpośrednich następstwach działania lub zaniedbania, z którego wynikła szkoda. „Zdaniem Sądu Okręgowego, nie wykracza poza granice normalnego związku przyczynowego szkoda, będąca następstwem tego, że naprawa samochodu przez zakład naprawczy, z którego usług powód korzystał, uległa poważnej zwłoce.”

Samochód zastępczy z Citi Kraków

Pojazd zastępczy z OC sprawcyPojazd zastępczy OC – U nasz dostaniesz samochód zastępczy na pełny okres naprawy Twojego uszkodzonego pojazdu, czyli zasadny czas wynajmu pojazdu zastępczego, sprawdź szczegółowe informacje w zakładce auto zastępcze z OC sprawcy.

Jeżeli Twój pojazd po kolizji został przez ubezpieczyciela uznany za nadający się do kasacji to okres najmu pojazdu zastępczego kończy się z datą wypłaty pieniędzy za szkodę na Twoje konto.

Auto zastępcze na czas naprawy

Pojazd zastępczy OC – współpracujemy z kilkoma warsztatami samochodowymi, które mogą w sposób w pełni profesjonalny naprawić bezgotówkowo Twój pojazd po kolizji z OC sprawcy, wtedy wynajem auta zastępczego jest najłatwiejszy, gdyż odbierasz pojazd zastępczy bezpośrednio w warsztacie, gdzie pozostawiasz swój pojazd do naprawy i to my pilnujemy czasu naprawy. Kiedy samochód jest już naprawiony całkowicie po szkodzie wystarczy przyjechać do warsztatu z samochodem zastępczym, wypełnić wszystkie formalności, które nie powinny zająć więcej niż 15 minut i odebrać swój naprawiony pojazd.

Rzecznik skargi liczy na ubezpieczycieli

Gdy Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku, nie chce zapłacić za zasadny czas wynajmu auta zastępczego to można złożyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych.

W  2011 roku do Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło aż 375 skarg dotyczących zwrotu kosztów wynajmu auta zastępczego z OC sprawcy wypadku.

Najczęściej przewijającym się tematem skarg jest odmowa zapłaty za auto zastępcze kierowcom, którzy pojazd przed kolizją użytkowali do celów prywatnych oraz zakres refundacji poniesionych kosztów wynajmu auta zastępczego, które ustalił ubezpieczyciel, ubezpieczyciele nie brali na przykład pod uwagę zasadnego czasu wynajmu pojazdu zastępczego.

Często pojawiająca się w skargach jest także kwestia faktu, iż Towarzystwa Ubezpieczeniowe zwracały często koszty wypożyczenia auta zastępczego wyłącznie za technologiczny czas naprawy liczony na podstawie kosztorysu, który nie uwzględniał wielu istotnych czynników, takich jak, np. zamawianie części i okres oczekiwania na ich dostarczenie, dni wolne od pracy i inne.

Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych zwrot kosztów poniesionych na wynajem pojazdu zastępczego należy się za całkowity, rzeczywisty czas naprawy, czyli za cały okres, w którym poszkodowany faktycznie w związku z naprawą nie był w stanie używać swojego pojazdu.

Zobacz także: wynajem auta z OC sprawcy w Citi Kraków