Kiedy UFG nie wypłaci odszkodowania?

Nie jest tak, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada bezwzględny obowiązek wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, gdy osoba nieposiadająca obowiązkowego ubezpieczenia OC powoduje wypadek komunikacyjny. Istnieją bowiem typy szkód i sytuacje, w których odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego będzie wyłączona. Kiedy odszkodowanie po wypadku nie zostanie wypłacone?

(więcej…)

Jak zgłosić szkodę, gdy sprawca wypadku nie posiada OC?

Wiele osób, poruszających się po polskich drogach, nie posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), mimo iż jest ono obowiązkowe, a za niespełnienie tego wymogu grożą surowe kary. Co się zatem stanie, gdy osoba nieposiadająca ubezpieczenia OC spowoduje wypadek, a poszkodowany nie wykupi ubezpieczenia AC (autocasco)? Czy dochodzenie odszkodowań jest w tej sytuacji możliwe?

(więcej…)

Jazda bez OC! Czy warto ryzykować?

Wykupienie ubezpieczenia OC lub przedłużenie aktualnej polisy to formalności, o których kierowcy bardzo często zapominają. Po polskich drogach jeżdżą również tacy, którzy z premedytacją nie zabezpieczają się stosownym OC, mimo iż przepisy nakładają na nich taki obowiązek. Czy rzeczywiście warto ryzykować?

(więcej…)

Kiedy możesz się ubiegać o dopłatę do odszkodowania?

Ciekawym zagadnieniem w kontekście dochodzenia roszczeń z tytułu wypadku komunikacyjnego jest dopłata do odszkodowania. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z dokonanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe wyceny szkody, możemy domagać się ponownego rozpatrzenia naszej sprawy. Nawet jeżeli już otrzymaliśmy odszkodowanie, sprawa nie jest zamknięta. Na każdym etapie możliwa do uzyskania jest dopłata do odszkodowania.

(więcej…)