Samochód zastępczy – czy każdemu się należy?

Auto zastępcze z OC sprawcy KrakówW 2012 r. w Polsce doszło do ponad 39 tys. wypadków komunikacyjnych  i aż 416 tys. stłuczek. Większość samochodów była ubezpieczona w zakresie obowiązkowych polis (obowiązkowe OC ma blisko 16 mln aut), jednak firmy ubezpieczeniowe niezbyt chętnie przyznają poszkodowanym w wypadkach samochody zastępcze.  Albowiem w ogólnej opinii ubezpieczycieli, “jeśli kierowcy w wypadku nic poważnego się nie stało, to może sobie poruszać się po mieście autobusem, tramwajem lub rowerem. Ażeby dostać samochód zastępczy, trzeba udowodnić, że jest on im niezbędny”  – pisze Gazeta Wyborcza, powołując się na  wytyczne Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jak twierdzi także w dzienniku  Marcin Tarczyński, analityk PIU, jeśli  “klient mieszka w centrum Warszawy, ma dostęp do autobusów, metra, tramwajów, nie ma małych dzieci, a podczas stłuczki nic mu się poważnego nie stało, to ma bardzo małe szanse na wynajęcie samochodu zastępczego na koszt towarzystwa z OC sprawcy”. Według Agnieszki Rosy  z PZU SA “osoby prywatne dostają samochód zastępczy, jeśli jest to celowe i konieczne”.  Adam Fulneczek z Warty mówi, iż firma bierze pod uwagę różne aspekty, w tym faktyczne potrzeby poszkodowanego i wtedy rozpatruje zasadność wynajmu zastępczego samochodu.
Krystyna Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych wyjaśnia , że polskie prawo nie mówi bezpośrednio, że ubezpieczalnie muszą płacić za samochód zastępczy z OC sprawcy. Jednak już sądy w 95% przypadków przyznają rację kierowcom, a nie ubezpieczycielom.

Zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego dla osób fizycznych

nieprowadzących działalności gospodarczej – kolejna uchwała Sądu Najwyższego z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych

17 listopada 2011r. w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych:

1. Czy w świetle art. 361 k.c. utrata możliwości korzystania  z pojazdu mechanicznego wskutek jego zniszczenia lub uszkodzenia przez poszkodowanego – będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – stanowi szkodę majątkową?

2. Czy w świetle art. 361 k.c. roszczenie wyżej wymienionego poszkodowanego o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest determinowane nie tylko istnieniem adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy faktem utraty możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia albo uszkodzenia, a poniesionymi kosztami najmu pojazdu zastępczego, ale również niezbędnością tego najmu, rozumianą jako niemożność skorzystania ze środków komunikacji publicznej?

Sąd Najwyższy w dniu 17 listopada 2011r. w sprawie z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 05/11) o następującej treści:

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.

Powyższa uchwała Sądu Najwyższego oznacza tyle, że zakłady ubezpieczeń nie mają prawa odmawiać zwrotu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej tylko z tego powodu, że w miejscu zamieszkania osoby poszkodowanej funkcjonuje komunikacja miejska publiczna i w związku z tym na okres likwidacji szkody poszkodowany powinien poruszać się właśnie tymi środkami transportu. Wszystkie osoby, którym odmówiono wypłaty odszkodowania za pojazd zastępczy z tym uzasadnieniem mogą zwracać się do ubezpieczycieli o zapłatę odszkodowania za najem samochodu zastępczego wraz z odsetkami za opóźnienie.

Citi Kraków zapewni Tobie samochód zastępczy niezależnie od tego czy jesteś przedsiębiorcą czy korzystasz z pojazdu prywatnie, sprawdź szczegółowe warunki wynajmu bezgotówkowego w dziale auto zastępcze z OC sprawcy Kraków

Zobacz także: Pojazd zastępczy z OC sprawcy – Zasadny czas wynajmu