Samochód zastępczy przy szkodzie całkowitej

Refundacja kosztów wynajęcia samochodu zastępczego jest inna przy szkodzie częściowej niż przy szkodzie całkowitej. Na początku należy odpowiedzieć na pytanie czym się różni szkoda częściowa od szkody całkowitej na pojeździe. Szkoda częściowa jest to sytuacja, gdy koszt naprawienia szkody w autoryzowanym serwisie nie przekracza wartości pojazdu (naprawa z OC sprawcy) lub wyniesie mniej niż 70% wartości pojazdu (naprawa z AC). Do szkody całkowitej dochodzi, gdy koszt naprawy w autoryzowanym serwisie przekroczy wartość pojazdu.

Samochód zastępczy należy się każdorazowo, gdy następuje wyłączenie uszkodzonego pojazdu z użytkowania ze względu na kolizję, której sprawcą jest inny kierujący. Gdy spotykamy się z sytuacją szkody całkowitej, mamy 3 rozwiązania, możemy pozbyć się wraku, zatrzymać wrak i dostać odszkodowanie, lub naprawić uszkodzony pojazd do wartości sprzed szkody, ale muszą być wtedy spełnione dodatkowe warunki. W przypadku naprawy pojazdu czas wynajmu samochodu zastępczego łatwo jest wyliczyć, wynika on z faktycznego czasu naprawy. Mniej oczywisty jest natomiast okres wynajmu samochodu zastępczego, gdy pojazdu nie chcemy naprawiać, tylko się go pozbyć. Do tej pory ubezpieczyciele płacili za samochód zastępczy przy szkodzie całkowitej w okresie od dnia szkody do dnia wypłaty środków pieniężnych na konto. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych takie przyjęcie odpowiedzialności przez ubezpieczyciela jest niewystarczające.

Aktualny stan stosunków społeczno-gospodarczych powoduje iż powszechność posiadania i korzystania z samochodu staje się nieodzownym elementem naszej rodzinnej i społecznej egzystencji. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych oraz licznych prawników dominuje pogląd iż nie można nadawać charakteru nadzwyczajności tego roszczenia tylko dlatego, iż samochód nie jest źródłem przychodu, a w miejscu zamieszkania może funkcjonować komunikacja publiczna. W XXI wieku samochód nie jest już przejawem luksusu, lecz jest to rzecz typowa, normalna, powszechnie dostępna. Konsument nabywa pojazd mechaniczny w celach prywatnych nie tylko do realizacji czynności codziennych, ale także do potencjalnej możliwości z niego skorzystania w chwili dowolnej, gdy zajdzie taka potrzeba. Dochodzimy tu do konkluzji, że gdyby poszkodowany chciał realizować określone cele za pomocą komunikacji zbiorowej to nie nabywałby w ogóle samochodu.

Samochód zastępczy potrzebny na dłużej?

W sytuacji, gdy nasz pojazd podlega kasacji, możemy poprosić ubezpieczyciela o zagospodarowanie wraku pojazdu. Ubezpieczyciel powinien w tym celu wystawić go na platformę sprzedażową i zbyć, cena zbycia nie ma dla nas znaczenia, gdyż ubezpieczyciel dopłaci różnicę pomiędzy ceną zbycia pojazdu a wartością auta sprzed szkody. Teoretycznie samochód zastępczy należy się nam do dnia wypłaty pieniędzy przez ubezpieczyciela, ale w sytuacji, gdy nie mamy oszczędności może się okazać, że stać nas na zakup nowego pojazdu właśnie dopiero po zaspokojeniu roszczeń przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W praktyce ciężko kupić kolejny samochód już tego samego dnia, którego wpłyną nam pieniądze, a pojazd zastępczy musimy już przecież oddać.

W takiej dokładnie sytuacji został postawiony jeden z poszkodowanych. Postanowił kupić nowy samochód, lecz mógł to uczynić dopiero, gdy otrzyma wypłatę odszkodowania. Poszukiwania odpowiedniego auta zajęły mu tydzień i przez ten okres korzystał on z samochodu zastępczego z OC sprawcy. Ubezpieczalnia nie chciała jednak pokryć wydatków na samochód zastępczy na czas poszukiwania nowego pojazdu. Sprawa skończyła się w sądzie i ostatnio doczekała się rozpatrzenia zagadnienia przez Sąd Najwyższy, który postawił następującą tezę:

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita) (uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 listopada 2013 r. III CZP 76/13).

Więcej informacji odnośnie bezgotówkowego wynajmu samochodów zastępczych w Kancelarii Odszkodowawczej Citi Kraków znajdziesz tutaj

 

Samochód zastępczy