Sprawy odszkodowawcze rozproszone po całym kraju

Uchwalona niedawno nowelizacja ustawy  o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych stanowi, że sprawy z OC komunikacyjnego będą odbywały się w sądach właściwych dla miejsca zamieszkania poszkodowanego, bez względu na ewentualną cesję wierzytelności szkody.

Nowelizacja została przygotowana przez grupę posłów PSL, a za jej uchwaleniem głosowało 271 posłów – przeciwko było tylko 4, zaś 135 posłów wstrzymało się od głosu. Zgodnie z nowelizacją, sądem właściwym dla powództwa o odszkodowanie z obowiązkowego OC komunikacyjnego będzie sąd miejsca zamieszkania/siedziby poszkodowanego, bądź sąd miejsca zdarzenia. Zmiana ta ma na celu po pierwsze odciążyć sądy z dużych miast – głównie Warszawy – do których głownie były składane powództwa w sprawach odkupionych przez firmy odszkodowawcze, zwłaszcza w przypadku najmu pojazdów zastępczych. Dzięki nowelizacji postępowanie ma być także łatwiejsze dla samych poszkodowanych, którzy, wezwano na świadka, nie będą musieli dojeżdżać do sądów oddalonych nieraz o setki kilometrów od ich miejsca zamieszkania.

Nowelizacja ma wejść w życie po trzech miesiącach od jej ogłoszenia, więc de facto jej skutki będziemy mogli zaobserwować dopiero w przyszłym roku.

Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji, w wydziałach gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w latach 2012-2014 sprawy odszkodowawcze z OC komunikacyjnego stanowiły nawet do 34 proc. wszystkich spraw rozpatrywanych w tym sądzie.

W uzasadnieniu wskazano również zaobserwowany w ostatnich latach wzrost liczby kierowanych do sądów stołecznych spraw o zwrot kosztów najmu zastępczego, związany z korzystną dla poszkodowanych linią orzeczniczą Sądu Najwyższego. Od 2011 r. ugruntowuje się orzecznictwo stanowiące, iż każdemu poszkodowanemu, a więc nie tylko przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarcza, przysługuje prawo do zwrotu kosztów samochodu wynajętego w związku ze szkodą z OC komunikacyjnego. Ponieważ ubezpieczyciele notorycznie zaniżają stawki wynajmu samochodów zastępczych i niejednokrotnie kwestionują czasokres wynajmu takich pojazdów, stale wzrasta liczba kierowanych do sądu spraw o zwrot kosztu najmu zastępczego.

Na szczęście nie został przyjęty pierwotny projekt nowelizacji, zakładający ustalenie sztywnych, regulowanych rozporządzeniem Ministra Finansów stawek wynajmu samochodów zastępczych. Z pewnością doprowadziłoby to do ograniczenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych, a w konsekwencji pokrzywdzenia poszkodowanych.

Kancelaria Odszkodowawcza Citi świadczy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy wypadku, dzięki czemu nie musicie Państwo ponosić żadnych kosztów związanych z wyłączeniem Waszego pojazdu z użytku.

samochód zastępczy