Stłuczka, wypadek, odszkodowanie? Zasady postępowania po kolizji drogowej.

Wypadek i kolizja są często traktowane zamiennie, co jest istotnym błędem. W świetle prawa wypadek i kolizja to dwa różne pojęcia. Kodeks Wykroczeń określa kolizję w art. 86, natomiast wypadek jest określany przez Kodeks Karny w art. 177.

O wypadku możemy mówić wówczas, gdy któryś z uczestników odniósł obrażenia ciała, natomiast kolizja jest to zdarzenie drogowe, w którym uczestniczą przynajmniej dwa pojazdy, a chociaż jeden z nich został uszkodzony.

Warto tutaj wspomnieć, iż potoczne pojęcie „zdarzenie drogowe” również posiada swoją definicję i jest czymś zupełnie odmiennym od kolizji oraz wypadku a precyzyjna nazwa zdarzenia drogowego to „wypadek drogowy”, niemniej w jego rezultacie również może dojść do uszkodzenia pojazdu lub też poniesienia obrażeń ciała.

Jeżeli doszło do kolizji, gdzie nikomu nic się nie stało Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje kierowców do:

  • zatrzymania pojazdu w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia dla innych uczestników ruchu,
  • przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia,
  • niezwłocznego usunięcia pojazdu z miejsca kolizji, aby nie powodować zagrożenia lub tamowania ruchu,
  • podania swoich danych personalnych, danych właściciela lub posiadacza pojazdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku kolizji nie ma obowiązku powiadamiania służb, jeżeli sprawca bezspornie przyznaje się do winy wystarczy wymienić się danymi, spisać dokładnie numer polisy, nazwę ubezpieczyciela i okres ochrony ubezpieczeniowej . Wskazane jest także zrobienie kilku zdjęć telefonem komórkowym pojazdom na miejscu zdarzenia, aby w późniejszym czasie nie było problemów z uzyskaniem odszkodowania komunikacyjnego.

W przypadku wypadku, powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, o ile jesteśmy w stanie zrobić to samodzielnie, udzielić niezbędnej pomocy poszkodowanym, następnie powiadomić odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe i Policję 999, 998, 986, z tel. komórkowych 112. Wystawić trójkąty ostrzegawcze, włączyć światła awaryjne, wyłączyć silniki pojazdów, a w razie konieczności odłączyć przewody akumulatorów. Podkreślić należy, iż w pierwszej kolejności należy zadbać o bezpieczeństwo nasze i innych uczestników ruchu.

Gdy uporamy się już ze wszystkim na miejscu kolizji bądź wypadku należy pomyśleć o zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela, jeżeli była to tylko kolizja wystarczy osobiście, bądź telefonicznie zgłosić się do ubezpieczyciela i wypełnić stertę formularzy, następnie czekać na oględziny pojazdu i rozliczenie szkody komunikacyjnej. Firma Citi w Krakowie pomaga poszkodowanym już w pierwszych etapach szkody i jej likwidacji, wystarczy zadzwonić z miejsca wypadku, a my zorganizujemy dla poszkodowanego bezpłatne holowanie pojazdu, pomożemy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela, przypilnować prawidłowych oględzin, zweryfikować kosztorys dostarczony przez ubezpieczyciela, dopilnować aby odszkodowania powypadkowe były w prawidłowej wysokości.

Tylko u nas dostaniesz bezpłatny pojazd zastępczy z oc sprawcy bez względu czy szkodę będziesz rozliczał kosztorysowo czy bezgotówkowo, czy będziesz naprawiał samochód w zaprzyjaźnionym serwisie czy w autoryzowanym warsztacie.

Odszkodowanie – pamiętaj

Twoje odszkodowanie może być wyższe, gdy zlecisz jego dochodzenie firmie specjalizującej się w uzyskiwaniu dla swoich Klientów prawidłowych, najwyższych odszkodowań. Skontaktuj się z CITI Kraków.