Szkoda na taksówce, a odszkodowanie za “postojowe”

W przypadku działalności taksówkarskiej, w zakres szkody majątkowej po kolizji drogowej, poza odszkodowaniem za samochód, wchodzi również rekompensata za przestój pojazdu służącego działalności zarobkowej, czyli tak zwane odszkodowanie za postojowe. Odszkodowanie to należne jest odpowiednio za okres przestoju pojazdu po szkodzie. Przy szkodach samochodowych mamy do czynienia z trzema możliwościami:

  1. Szkoda częściowa – pojazd pozostaje jezdny
  2. Szkoda częściowa – pojazd uszkodzony w stopniu nie pozwalającym poruszać się zgodnie z przepisami
  3. Szkoda całkowita na pojeździe

Okres trwania przestoju

Sposób liczenia czasu wypłaty za przestój pojazdu jest uzależniony od rodzaju szkody. W przypadku, gdy mamy szkodę częściową, gdzie uszkodzenia są tak delikatne, że nie przeszkadzają się w poruszaniu pojazdem, okres ten wynosi 3 do 5 dni, gdyż tyle trwa maksymalny technologiczny czas naprawy takiej szkody. W sytuacji, gdy uszkodzenia pojazdu nie pozwalają się nim poruszać zgodnie z przepisami (np. pęknięty klosz lampy, zablokowane drzwi, lub inne poważniejsze uszkodzenia) postojowe liczymy od daty zgłoszenia szkody do całkowitej naprawy pojazdu, o ile taka jest ekonomicznie opłacalna. W okres postojowego wchodzi także oczekiwanie na oględziny, na dostarczenie kosztorysu, zamówienie części zamiennych i technologiczny czas naprawy. Czasami ubezpieczyciel żąda dodatkowych oględzin po pracach blacharskich, co także wydłuża czas naprawy i wlicza się do okresu postojowego. Ostatnim omawianym przypadkiem jest wystąpienie szkody całkowitej. W takiej sytuacji, gdy naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieopłacalna, okres postojowego liczony jest od daty zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela do daty wypłaty środków pieniężnych. Jeżeli natomiast wartość pozostałości po pojeździe stanowi znaczną sumę w porównaniu do wartości odszkodowania, możemy także zobligować ubezpieczyciela do zagospodarowania wraku – w takiej sytuacji okres postojowego nam się wydłuża. Jeżeli pozbyliśmy się już wraku pojazdu i zakupujemy nowy pojazd mający służyć działalności taxi, to okres postojowego trwa do daty zakupu, o ile nastąpi on niezwłocznie po wypłacie odszkodowania. Tutaj trzeba brać pod uwagę art. 354 § 2 k.c, czyli – w dużym skrócie – nie przeciągać zbytnio okresu postojowego.

Sposób wyliczenia odszkodowania postojowego

Jak poprawnie wyliczyć wysokość należnego odszkodowania za postojowe? Mając już zdefiniowany właściwy okres, pozostaje nam tylko wyliczyć stawkę dzienną. Najprostszą metodą jest wydruk z kasy fiskalnej za ostatnie 3 miesiące i wyliczenie średniego dziennego zarobku wraz z kosztem jego uzyskania. Nie zawsze jednak łatwo jest dokonać takich obliczeń – czasami się zdarza, iż działalność taxi była przed wypadkiem zawieszona, osoba poszkodowana przebywała na dłuższym urlopie, lub inne sytuacje losowe wykluczają taki sposób wyliczenia. Przy takich, bardziej skomplikowanych sytuacjach, najlepiej jest skorzystać z pomocy specjalistów. Kancelaria Odszkodowawcza Citi Kraków skutecznie pomoże uzyskać odszkodowanie za postojowe dla osób prowadzących działalność taxi.

Zachęcamy do kontaktu z nami i przedstawienia swojej sprawy – na pewno pomożemy!

taxi wypadek