Terminy wniesienia odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Zaniżanie odszkodowań lub nieuwzględnianie pewnych kwestii i kosztów przy wydawaniu decyzji, przyznającej odszkodowanie, jest bardzo częstym przypadkiem w działaniu towarzystw ubezpieczeniowych. Właśnie dlatego dochodzenie odszkodowań często kończy się sprawą w sądzie. Uprzednio jednak należy zawalczyć o swoje racje, wnosząc odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Dochodzenie odszkodowań – terminy ogólne

Najważniejsze terminy, obowiązujące zarówno poszkodowanego, jak i ubezpieczyciela, to 3 lata na zgłoszenie szkody oraz 30 dni na wyjaśnienie sprawy i wypłatę należnego odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Te terminy są raczej powszechnie znane i stosowane. Pytanie jednak o to, co dzieje się, gdy nie zgadzamy się z przyznaną nam kwotą?

Dochodzenie odszkodowań – termin na wniesienie odwołania

Datą, którą powinien znać każdy poszkodowany jest zatem również termin na wniesienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej zawierają w swoich decyzjach pouczenia, które wskazują, że termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni. Taki termin rzeczywiście pojawia się w odniesieniu do różnego rodzaju decyzji administracyjnych i znajduje oparcie w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja ubezpieczyciela, wbrew jego częstym twierdzeniom, nie stanowi jednak decyzji administracyjnej, a 30-dniowy termin nie obowiązuje. Tak naprawdę poszkodowany ma 3 lata na wniesienie odwołania, a jeżeli sprawca wypadku był sądzony za przestępstwo – aż 20 lat. Z kolei gdy poszkodowanym była osoba małoletnia – 2 lata od osiągnięcia pełnoletności. Przy czym bieg terminu rozpoczyna się w momencie wydania decyzji.