Uprawnieni do odszkodowania z polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Istnieje powszechne przekonanie, że w sytuacji wypadku komunikacyjnego, odszkodowania z polisy OC sprawcy zdarzenia, może domagać się tylko kierowca poszkodowanego pojazdu. Tymczasem odszkodowanie po wypadku przysługuje wszystkim osobom, które doznały jakiegoś uszczerbku.

Kto otrzyma odszkodowanie po wypadku?

Najczęściej o odszkodowanie po wypadku występuje kierowca uszkodzonego nie ze swojej winy pojazdu. Może on domagać się świadczenia z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia auta, utraty wartości handlowej auta, zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, zwrotu kosztów sporządzenia opinii rzeczoznawcy, zwrotu kosztów leczenia, zwrotu utraconych zarobków i tak dalej. Na tej samej podstawie i z tego samego tytułu odszkodowania mogą dochodzić również inne osoby, biorące udział w wypadku komunikacyjnym. Roszczenie przysługuje między innymi: pasażerom pojazdów, potrąconemu pieszemu, a nawet osobom, którym zniszczono w wyniku zdarzenia płot lub inną rzecz.

Warto walczyć o swoje prawa

Niewątpliwie warto walczyć o swoje prawa. Jeżeli doznaliśmy jakiegokolwiek uszczerbku w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, należy zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy z wnioskiem o wypłatę należnego odszkodowania.