Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania?

Jeżeli myślisz, że otrzymanie decyzji, przyznającej określoną kwotę odszkodowania i przelewu z rachunku ubezpieczyciela, kończy sprawę i nic więcej nie jesteś już w stanie „ugrać“, to jesteś w błędzie. Czasem możliwa jest również dopłata do odszkodowania.

Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania?

Istnieją dwie możliwości uzyskania dopłaty do odszkodowania. Z jednej strony możemy skorzystać z usług firm oferujących odkup prawa do wierzytelności, tzw. cesję wierzytelności. Sprzedajemy naszą wierzytelność i w zamian otrzymujemy dopłatę do odszkodowania. Wystarczy, jeżeli szkoda jest szkodą częściową na pojeździe, jest to szkoda z OC sprawcy, poszkodowany posiada pełne prawo do odszkodowania, nie było przeprowadzanej naprawy bezgotówkowej lub na podstawie faktur, a szkoda miała miejsce w przeciągu ostatnich 3 lat. Z drugiej strony możliwe jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. W tym przypadku z pomocą przychodzą kancelarie odszkodowawcze, które będą nas reprezentowały w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem lub w sądzie.

Etapy weryfikacji zgłoszenia

Zgłaszając swój problem do kancelarii, oferującej dopłatę do odszkodowania, należy dostarczyć potrzebne dokumenty – kosztorys naprawy lub numer szkody oraz decyzję ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania. Kolejnym etapem będzie analiza kosztorysu naprawy auta i prawa do dopłaty. Finalnie zostanie dokonana wycena dopłaty do odszkodowania oraz przekazanie pieniędzy przelewem lub gotówką. Nasza kancelaria weryfikuje dokumenty bezpłatnie, a następnie przyjmuje najkorzystniejszą dla klienta strategię – odkupienie szkody lub dochodzenie w imieniu roszczącego wyższego odszkodowania od ubezpieczyciela lub przed sądem.