Nie warto oszczędzać na OC

Spowodowanie wypadku samochodem bez wykupionego OC może mieć katastrofalne skutki dla kierowcy, który chciał zaoszczędzić na składkach. W skrajnych przypadkach niechęć do wydania kilkuset złotych rocznie może poskutkować koniecznością spłacenia nawet kilkumilionowego odszkodowania. Polskie prawo bowiem szczególnie chroni poszkodowanych w wypadkach spowodowanych przez kierowcę bez wykupionego OC, gwarantując im wypłatę odszkodowania przez właściwy organ odszkodowawczy. Żadnej ochronie nie podlega natomiast nieodpowiedzialny kierowca, który w konsekwencji swojego zachowania będzie musiał ostatecznie pokryć wynikłe ze zdarzenia koszty.


W kraju…

W przypadku spowodowania wypadku przez nieubezpieczonego sprawcę na terenie Polski, koszt odszkodowania i ewentualnego zadośćuczynienia pokryje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który jednak zwróci się potem z roszczeniem regresowym wobec winnego kierowcy. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego przez UFG komornik przeprowadza egzekucję, czasem na sumy wyższe nawet kilkusetkrotnie, niż „zaoszczędzona” składka OC. Innym zadaniem UFG jest pomoc poszkodowanym w przypadku, gdy sprawca zdarzenia jest nieznany. 

i poza nim

Podobnie jest z wypadkami spowodowanymi przez sprawcę bez wykupionego OC poza granicami kraju. Odszkodowanie jest wówczas wypłacane przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które następnie występuje oczywiście z regresem do odpowiedzialnego za zdarzenie. Głośna była w ostatnich miesiącach sprawa kierowcy, który zarejestrowanym w Polsce samochodem bez wykupionego OC spowodował wypadek na terenie Bułgarii, w którym zginęło dwóch pasażerów pojazdu. Zasądzona i wypłacona przez PBUK kwota zadośćuczynienia dla rodzin ofiar wyniosła równowartość 1,14 mln złotych, co dla sprawcy oznacza zazwyczaj dług na całe życie.

Jasno więc widać, że nawet najwyższa składka OC chroni nas przed kosztami przekraczającymi możliwości finansowe zwykłego obywatela. Wprawdzie sprawca z aktualnym OC jest w większości wypadków zostaje zwolniony z odpowiedzialności i na tym kończy się jego rola w szkodzie komunikacyjnej, to warto pamiętać o prawach poszkodowanego. Ubezpieczyciel, chociaż przyjmie na siebie odpowiedzialność za wypadek, to najprawdopodobniej poszuka również oszczędności, zaniżając kwotę należnego odszkodowania lub nie informując poszkodowanego o prawie do bezpłatnego wynajmu pojazdu zastępczego. W takich wypadkach warto powierzyć likwidację szkody profesjonalistom z Kancelarii Odszkodowawczej Citi Kraków, którzy uzyskają od ubezpieczyciela wyższą kwotę należnego odszkodowania i zapewnią bezgotówkowy wynajem pojazdu zastępczego.