Większe odszkodowania osobowe

Rada Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przyjęła sprawozdanie z działalności Funduszu za 2012 rok.

O 20% wzrosła wartość odszkodowań dla ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych kierowców. W 2012 roku UFG wypłacił łącznie – za szkody materialne i osobowe – ponad 69 mln zł świadczeń, o 12 mln zł więcej niż rok wcześniej. Najbardziej dynamicznie rośnie liczba i wartość szkód osobowych. W 2012 roku UFG zlikwidował 6740 szkód z OC komunikacyjnego.

Szkody osobowe – odszkodowania osobowe

Tylko w ciągu ostatniego roku poszkodowani w wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych kierowców otrzymali za szkody osobowe, odszkodowania osobowe łącznie o ponad 10 mln zł więcej niż rok wcześniej. Jest coraz więcej spraw z bardzo wysokimi odszkodowaniami, przekraczającymi jednostkowo 50 tys. zł. O ile w 2011 roku UFG wypłacił 96 takich świadczeń, to w 2012 roku było ich już 157. Całkowita wartość tych najwyższych odszkodowań osobowych wzrosła z 9,4 mln zł do 18 mln zł. Coraz częściej też w postępowaniach sądowych zapadają wyroki przyznające bardzo wysokie odszkodowania tytułem zadośćuczynień, przekraczające jednostkowo 200 tys. zł. Ogółem liczba wypłaconych przez Fundusz świadczeń za szkody osobowe wzrosła w ciągu ostatniego roku o 492 do 2549 spraw (tj. o 24%). Średnia szkoda osobowa wypłacona przez UFG to 15,8 tys. zł.

odszkodowanie osobowe

Powrót do wojny cenowej

“Ubiegłoroczne wyniki UFG pokazują też inny bardzo ważny trend: spada dynamika składki z obowiązkowego OC, zbierana przez krajowych ubezpieczycieli” – podsumowuje prezes Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – “A to, przy jednoczesnym wzroście roszczeń z tytułu szkód komunikacyjnych zagraża bezpieczeństwu rynku i jest dowodem na powrót do wojny cenowej” – dodaje. Z danych UFG wynika bowiem, że w 2012 roku z ubezpieczeń komunikacyjnych OC, wspomniani ubezpieczyciele zebrali łącznie 8,76 mld zł składki, podczas gdy rok wcześniej było to 8,45 mld zł. Oznacza to dynamikę w wysokości 104%, podczas gdy przed rokiem dynamika ta wynosiła 114%. “Znamienne jest również to, że zagraniczni ubezpieczyciele działający w Polsce za pośrednictwem oddziałów oraz w ramach swobody świadczenia usług zebrali w ubiegłym roku już 600 mln zł składki z komunikacyjnego OC, czyli o 50% więcej niż rok wcześniej” – zauważa prezes UFG.

Źródło: UFG

Jak ubiegać się o większe odszkodowania osobowe? Zapytaj eksperta CITI Kraków – kontakt.