Wypadki na oblodzonym chodniku

Nadejście zimy wiąże się w sposób nieunikniony z prawdopodobieństwem wystąpienia wypadków na oblodzonych, nieodśnieżonych chodnikach, dlatego też warto znać podmioty odpowiedzialne za utrzymanie czystości nawierzchni chodników. Obowiązek ów, w zależności od położenia chodnika, spoczywa na różnych podmiotach prawnych.

W przypadku gdy chodnik przylega do drogi publicznej, to zarządca drogi jest zobowiązany do pozbycia się śniegu, błota bądź innych zanieczyszczeń z nawierzchni chodników. Jeżeli równocześnie chodnik znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie określonych nieruchomości, właściciele, użytkownicy, bądź zarządcy tychże nieruchomości są zobligowani do uprzątnięcia pasa chodnika przylegającego bezpośrednio do ich posesji. W przypadku wypadków na oblodzonych przystankach komunikacyjnych, czy torowiskach, podmiotami odpowiedzialnymi za szkody powstałe na śliskich nawierzchniach są przedsiębiorstwa komunikacyjne, takie jak PKP, MPK, itp. Jeśli zaś dojdzie do wypadków na nieodśnieżonych schodach czy wejściach do sklepów, to właściciel, bądź najemca prowadzący działalność gospodarczą w określonym lokalu winien wypłacić należne odszkodowanie, ponieważ to na nim spoczywa powinność usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, w tym błota pośniegowego bezpośrednio sprzed lokalu.

 Wypadki na chodnikuoblodzony chodnik

Jeżeli zostali Państwo poszkodowani na skutek wypadku na oblodzonym chodniku, zapraszamy do naszej Kancelarii, gdzie nasi specjaliści pomogą Państwu w uzyskaniu odpowiedniej rekompensaty od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody oraz wypłaty należnego zadośćuczynienia za krzywdę (ból i cierpienie), będącą skutkiem tego zdarzenia.