Wyższe kary za jazdę bez OC !

Z 3200zł do 3360zł wzrośnie kara za brak obowiązkowej polisy OC. Karze będą podlegali kierowcy, którzy przez ponad 2 tygodnie nie wykupią polisy OC. Nie znaczy to oczywiście, że krótszy okres bez polisy zwalnia z kary, wtedy po prostu jest ona adekwatnie mniejsza. Najwięcej kierowców bez polisy OC wykrywa się w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Nieubezpieczonych czekają ciężkie czasy, gdyż poza karą za brak OC czeka ich także zwrócenie kosztów spowodowanych kolizji z własnej kieszeni.

Od kilku lat UFG skutecznie opracowywał własne metody wykrywania kierowców bez OC, a także policja zaczęła bardziej na to zwracać uwagę. Istnieje już ogólnopolska baza polis komunikacyjnych OC i AC, w której automatycznie wykrywane są przypadku przerw w ubezpieczeniu. Tylko w pierwszych miesiącach tego roku system automatycznie zwrócił 5 tysięcy rekordów o nieubezpieczonych kierowcach.

W  przeciągu 3 pierwszych kwartałów 2013 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dostał ponad 50.000 informacji o pojazdach bez wykupionych polis OC!  W tym czasie UFG wezwał do zapłaty kary za brak OC prawie 34.000 właścicieli samochodów (20 tysięcy w analogicznym okresie roku 2012). Z czego ponad 70 procent było wynikiem zawiadomień od instytucji zewnętrznych, reszta zaś wynikała z kontroli własnych Funduszu.

Konsekwencje wypadku bez OC

Poważny problem zaczyna się gdy kierujący pojazdem bez obowiązkowej polisy OC spowoduje wypadek. Jeżeli w wypadku ucierpiały tylko pojazdy, będzie on obciążony kosztem ich naprawy oraz karami, a jeżeli poza uszkodzonymi pojazdami ucierpiał ktoś jeszcze, to koszty mogą okazać się niewyobrażalnie duże. Zdarzały się przypadki, gdy kierujący bez OC musiał później wypłacać dożywotnio rentę poszkodowanym!

Średnio fundusz ściąga kary w przeciągu 3 lat. Przy braku dobrowolnej zapłaty, jest ona ściągana  przez urząd skarbowy, w trybie egzekucji administracyjnej. Pod koniec września 2013 roku  Fundusz prowadził ponad 91  tysięcy spraw o zapłatę kary za brak OC. Kara jednak to nie jedyna konsekwencja niewykupienia tej polisy OC.  Na koniec trzeciego kwartału  tego roku UFG prowadził łącznie  ponad 17.000 postępowań o zwrot wypłaconych odszkodowań za wypadki spowodowane pojazdami bez OC. Wartość prowadzonych spraw windykacyjnych, o zwrot odszkodowań, przekracza  już 155 mln złotych (jest to o ponad 10 proc. więcej niż przed rokiem).

 odszkodowanie gdy brak oc

Kary za brak OC ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. Podstawowa kara dla auta osobowego to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei dla ciężarówek jest to trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku braku polisy tylko przez kilka dni właściciel pojazdu zapłaci część kary. Gdy przerwa nie przekracza 3 dni  – 20 proc., a do 14 dni – 50 proc. sankcji podstawowej. W przyszłym roku kary te będą przeciętnie o pięć procent wyższe niż w 2013 roku. – źródło UFG