Zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną osobie trzeciej po wypadku samochodowym

Zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną osobie trzeciej po wypadku samochodowym

Czy w sytuacji, w której zginęła osoba bliska w wypadku samochodowym należy się nam zadośćuczynienie? Sytuacja do niedawna nie była tak jednoznaczna jak po wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2012.

Sprawa o zadośćuczynienie została wniesiona do Sądu pierwszej instancji w związku ze śmiercią brata w wypadku komunikacyjnym, który zdarzył się w październiku 2002r.

Sąd pierwszej instancji przyznał zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego powoda na podstawie art. 448 k.c.

Sąd Okręgowy stwierdził, że przyjęty w judykaturze Sądu Najwyższego pogląd o możliwości skutecznego dochodzenia roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dobra osobistego na skutek śmierci osoby najbliższej, nie przesądza odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Zdaniem Sądu, „literalne brzmienie” przepisu wyklucza przyjęcie, że zakład ubezpieczeń był zobowiązany do zapłaty zadośćuczynienia także w wypadku naruszenia dobra osobistego. Sąd Okręgowy dodał, że odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie ma charakteru absolutnego, a zważywszy, iż zakres jego odpowiedzialności ma wpływ na kalkulację składki ubezpieczeniowej, rozszerzanie tej odpowiedzialności „w drodze niekorzystnej interpretacji przepisów prawa” godziłoby w zasadę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Sprawa trafiła finalnie do Sądu Najwyższego, który stwierdził, że odpowiedzialność ubezpieczonego obejmuje także zadośćuczynienie za krzywdę z tytułu naruszenia dóbr osobistych członków rodziny zmarłego, a więc nie tylko bezpośrednio brata, ale i całej najbliższej rodziny.