Znaczenie dokumentacji medycznej w dochodzeniu odszkodowań

Jeżeli doznaliśmy jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku, dochodzenie odszkodowań nie może obyć się bez skompletowania stosownej dokumentacji medycznej. Dlaczego te dokumenty są aż tak ważne?

Jak powinna wyglądać dokumentacja medyczna?

Dokumentacja medyczna stanowi najważniejszy dowód w sprawie, jeżeli domagamy się odszkodowania za doznany uszczerbek. Powinna ona jednak spełniać ściśle określone kryteria. Przede wszystkim musi być kompletna, to znaczy w pełni odzwierciedlać proces diagnostyki i późniejszego leczenia. Nadto musi być rzetelna, to znaczy bez żadnych wątpliwości potwierdzać, że doznany uszczerbek miał związek z wypadkiem komunikacyjnym, któremu uległ poszkodowany. Nade wszystko jednak istotne jest, aby sporządzona dokumentacja medyczna była czytelna – dla poszkodowanego, jego pełnomocnika, ubezpieczyciela, a być może i sądu (jeżeli dojdzie do procesu). W ramach tego w szczególności opisywane zdarzenia muszą być “ułożone” w porządku chronologicznym.

Dlaczego dokumentacja medyczna jest najważniejszym dokumentem?

Dochodzenie odszkodowań wymaga udowodnienia, że wypadek komunikacyjny, któremu uległ poszkodowany, znacznie wpłynął na jego zdrowie i w związku z tym należne jest mu odszkodowanie w określonej wysokości. Ta wysokość z kolei będzie uzależniona od stopnia doznanego uszczerbku. Natomiast jedynym potwierdzeniem, co dokładnie dolega poszkodowanemu i w jakim stopniu doznał on szkody, jest orzeczenie, wydane przez lekarza orzecznika. Ten z kolei wyda swoją opinię w oparciu o dokumentację medyczną. Podstawą zatem i najważniejszym elementem całego wskazanego “łańcucha” jest dokumentacja medyczna.

Czy uzyskanie odszkodowania jest trudne?

Generalnie rzecz biorąc dochodzenie odszkodowań nie jest łatwym procesem. Z pomocą profesjonalnego pełnomocnika możemy jednak przebrnąć przez to szybko i bezboleśnie, a przede wszystkim bezstresowo.